ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Účel spracúvania osobných údajov: súbory cookies na webovej stránke Prevádzkovateľa sú používané za účelom zabezpečenia funkčnosti a výkonu webovej stránky.

Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovali správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webovej stránky.

Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webovú stránku a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok.

Používanie IP adresy a iných nástrojov na webovej stránke:

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené tiež nástroje tretích strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies.

 1. cookies pre vstup používateľa – konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (prevádzkovateľom)
 2. autentifikačné cookies – identifikácia používateľa po jeho prihlásení,
 3. cookies zamerané na bezpečnosť používateľa – zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie,
 4. cookies pre multimediálne prehliadače – korektné prehrávanie vizuálneho a zvukového obsahu,
 5. cookies pre optimalizáciu vyťaženia prostriedkov; distribúcia spracovania požiadaviek v rámci skupiny vzájomne sa zdieľaných technických prostriedkov,
 6. cookies pre prispôsobenie užívateľského rozhrania – uchovávanie preferencií používateľa, ktorý nie je pripojený na trvalý identifikátor,


Kategória dotknutých osôb
: používateľ webových stránok a internetových služieb,

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov:

 1. identifikačné číslo návštevy “Session ID”),
 2. identifikačné číslo návštevy “Session ID”; prihlasovacie údaje používateľa,
 3. identifikačné číslo návštevy “Session ID”; identifikácia používateľa,
 4. informácie o zariadení koncového používateľa; timing o prerušení, pozastavení prehrávania multimediálneho obsahu,
 5. identifikačné číslo návštevy “Session ID”),
 6. identifikačné číslo návštevy “Session ID”, preferencie používateľa ako napríklad preferovaný jazyk a pod.,


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

 1. až f): čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem,


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ služieb webhostingu.


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Doba uchovávania osobných údajov:

 1. dočasné cookies – do ukončenia návštevy,
 2. trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies,
 3. trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies,
 4. dočasné cookies – do ukončenia návštevy,
 5. dočasné cookies – do ukončenia návštevy,
 6. trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies,


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

v prípade zakázania nevyhnutných súborov cookies (alebo všetkých súborov cookies) pomocou nastavení internetového prehľadávača, nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií webových stránok, vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

V prípade, ak Dotknutá osoba odmietne alebo odvolá súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebudú dotknuté.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Páči sa vám tento článok?

Prihláste sa na odber newslettera

Ďalšie články

Objednávka prepravy

Objednávka prepravy Jednoduchá objednávka prepravy pre vaše zásielky. Objednajte si expresnú prepravu zásielky až do 3,5 t z/do Turecka a Veľkej Británie, celovozovú FTL alebo

Čítať viac »

Prepravné spoločnosti

Prepravné spoločnosti Patríme medzi tie najspoľahlivejšie prepravné spoločnosti na Slovensku. Našim klientom zabezpečujeme efektívnu prepravu tovaru v rámci celej EU, ale tiež z/do Turecka a Veľkej Británie.

Čítať viac »

Už odchádzate?

Nezabudnite sa predtým zaregistrovať do nášho newslettera.